PERSONDATAFORORDNING

 

 

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Åge Christensen hos ABJ Rengøring I/S, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

ABJ Rengøring I/S

CVR-nr.: 30890892

Telefon: 7070 7664

E-mailadresse: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi INGEN personoplysninger

 

Hvis du ansøger om et job og/eller ansættes hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål:
  At kunne identificere og vurdere den enkelte person til det givne job, og ved ansættelse at dokumentere ansættelsesforhold og aftaler i forbindelse

hermed, og i forhold til lønafregning og i tilfælde af personskade

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  Navn, Adresse, Tlf. nr., Mailadresse og tilsendt CV, og ved ansættelse også Bankoplysninger og CPR nr.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • EU’s Persondataforordning og Persondatalovens bestemmelser om Almindelige oplysninger, idet behandlingen af oplysningerne er nødvendig, for at den data-ansvarlige, eller den tredjemand, som oplysningerne er videregivet til, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplyst af personen

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i bestemte tidsrum alt efter situation.
  • Ved ansøgning om job, så længe ansøgningen er aktuel, men maximalt 6 måneder
  • Ved ansættelse, så længe ansættelsesforholdet pågår, og efter fratrædelse op til 5 år.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål:
  Data anvendes som dokumentation for de indgåede aftaler og til planlægning og

udførelse af de services der er aftalt med kunden, samt til almindelig kundekorrespondance.

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  Navn, Adresse, Tlf. nr., Mailadresse, CVR nr., EAN nr., Kontaktnavn og adgangsoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • EU’s Persondataforordning og Persondatalovens bestemmelser om Almindelige oplysninger, idet behandlingen af oplysningerne er nødvendig, for at den data-ansvarlige, eller den tredjemand, som oplysningerne er videregivet til, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Oplyst af kunde

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i tidsrummet hvor kunden er tilknyttet virksomheden, og derefter i 3-5 år alt efter indhold

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er version nummer 01 af persondatapolitik for ABJ Rengøring skrevet 25. maj 2018

        


Kundedata, Fortegnelse

Fortegnelse over behandling af personoplysninger om kunder hos ABJ Rengøring I/S

 1. maj 2018
 1. Dataansvarlig

ABJ Rengøring I/S

CVR-nr.: 30890892

Telefon: 7070 7664

E-mailadresse: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Formål med behandlingen

Håndtering af kundeoplysninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende fakturering og eventuel rykkerprocedure hos ABJ Rengøring I/S

 1. Kategorier af registrerede og kategorier af oplysninger

Kategorier af oplysninger, som behandles om de registrerede personer:

-        Navn og efternavn

-        Adresse

-        Telefonnummer

-        Evt. stilling og virksomhed

-        Kategori af købte varer/ydelser

-        Fakturerede beløb

-        Rabatordninger

-        Rykkerbreve

-        Rykkergebyrer og morarenter

-        Inkassobehandling af tilgodehavende

 1. Kategorier af modtagere af personoplysningerne

Kategorier af modtagere, som oplysningerne er eller vil blive videregivet til:

-        ABJ Rengørings IT Hosting leverandør

-        ABJ Rengørings økonomi- og inkassosystem og planlægningssystem

-        ABJ Rengørings eksterne revision

-        Skat

 1. Overførsler til tredjelande og/eller internationale organisationer

Ingen

 1. Sletning

Personoplysninger om registrerede slettes, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, herunder under hensyntagen til frister i lovgivningen. Fx forældelses- og bogføringsloven.

 1. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Datatilsynets sikkerhedskrav i forbindelse med en privat virksomheds personaleadministration overholdes. Kravene er offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside.

Behandlingen af personoplysninger sker også i overensstemmelse med interne retningslinjer, der blandt andet fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning om beskrevet.

Se ABJ Rengørings, ”Sikkerhedspolitik” i forbindelse med personaleadministration.

 1. Sikkerhedspolitik Nøgler
 • Nøgler skal opbevares sikkert og fortroligt, og må derfor ikke efterlades synligt i bilen eller andre steder.
 • Nøgler til én kunde skal være i én sikker nøglering, og med neutral id-nummer fra Danske Service.
 • For at kunne skelne mellem flere, må også kundenummer fremgå af et vedhæng
 • Kundenavn, adgangskoder, kodeord må ALDRIG være opbevaret sammen med nøgler. Sådanne oplysninger skal være ikke identificerbare adskilt fra nøgler og andet der kunne afsløre id på nøgle eller koder.
 • Ved overdragelse af nøgler i forbindelse med ferie eller sygdom, meddeles dette til nærmeste leder. Ligeledes når returnering sker.

  Opbevaring og registrering af kundenøgler på kontoret
 • Antal og individuelle id-numre noteres på kundeaftalen
 • En liste føres over hvor og hvem der har nøglen i besiddelse, men ikke hvilken kunde den tilhører
 • Nøgleskabet skal være aflåst

 


Leverandørdata, Fortegnelse

Fortegnelse over behandling af personoplysninger om leverandører hos ABJ Rengøring I/S

 

 1. maj 2018
 1. Dataansvarlig

ABJ Rengøring I/S

CVR-nr.: 30890892

Telefon: 7070 7664

E-mailadresse: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                

 1. Formål med behandlingen

Håndtering af oplysninger om leverandører i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende behandling af fakturaer og kreditnotaer.hos ABJ Rengøring I/S

 1. Kategorier af registrerede og kategorier af oplysninger

Kategorier af oplysninger, som behandles om de registrerede personer:

-        Navn og efternavn

-        Adresse

-        Telefonnummer

-        Evt. stilling og virksomhed

-        Kategori af købte varer/ydelser

-        Fakturerede beløb

-        Rabatordninger

 1. Kategorier af modtagere af personoplysningerne

Kategorier af modtagere, som oplysningerne kan, er eller vil blive videregivet til:

-        ABJ Rengørings IT Hosting leverandør

-        ABJ Rengørings økonomi- og inkassosystem og planlægningssystem

-        ABJ Rengørings eksterne revision

-        Skat

 1. Overførsler til tredjelande og/eller internationale organisationer

Ingen

 1. Sletning

Personoplysninger om registrerede slettes, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, herunder under hensyntagen til frister i lovgivningen. Fx forældelses- og bogføringsloven.

 1. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Datatilsynets sikkerhedskrav i forbindelse med en privat virksomheds personaleadministration overholdes. Kravene er offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside.

Behandlingen af personoplysninger sker også i overensstemmelse med interne retningslinjer, der blandt andet fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning om beskrevet.

Se ABJ Rengørings, ”Sikkerhedspolitik” i forbindelse med personaleadministration.